مشكات الهم عجل لولیک الفرج http://meshkat2010.mihanblog.com 2020-08-05T06:43:28+01:00 text/html 2016-07-06T13:25:04+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین فاضل_نظری http://meshkat2010.mihanblog.com/post/295 <dl class="details" role="presentation"><dd class="hide-dd"> <br></dd></dl> <h3 class="offscreen"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></h3><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font><div dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Iransans">فردا اگر بدون تو باید به سر شود<br></font></div><div dir="ltr"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9240" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Iransans">فرقی نمی کند شب من کی سحر شود<br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9195" dir="ltr"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Iransans">شمعی که در فِراق بسوزد سزای اوست<br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9271" dir="ltr"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9255" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Iransans">بگذار عمر بی تو سراپا هدر شود<br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9241" dir="ltr"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9194" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Iransans">رنج فراق هست و امید وصال نیست<br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9242" dir="ltr"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9243" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Iransans">این "هست و نیست" کاش که زیر و زبر شود<br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9272" dir="ltr"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9244" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Iransans">رازی نهفته در پس حرفی نگفته است<br></font></div><div dir="ltr"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9280" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Iransans">مگذار درددل کنم و دردسر شود<br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9273" dir="ltr"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9193" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Iransans">" ای زخم دلخراش لب از خون دل ببند<br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9254" dir="ltr"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9274" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Iransans">دیگر قرار نیست کسی باخبر شود "<br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9275" dir="ltr"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9245" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Iransans">موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است<br></font></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1465481525791_9192" dir="ltr"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans">بگذار گفتگو به زبان هنر شود<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>95/3/20<br></font> text/html 2016-02-07T19:25:40+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین دکتر عباسی در مورد اهمیت ازدواج جوانان http://meshkat2010.mihanblog.com/post/294 <font face="Mihan-Koodak" size="4"><br><b>کلیپ صوتی از سخنان دکتر عباسی در مورد اهمیت ازدواج جوانان در آغاز نوجوانی<br><br><br><a href="http://sound.zarup.com/100247-download-دکتر_عباسی-ازدواج.wma.html" target="" title="دانلود">دانلود</a><br></b></font> text/html 2015-09-16T06:40:09+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین آدمهای مهربان http://meshkat2010.mihanblog.com/post/293 <font size="5"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">آدمهای مهربان در مقابل خوبی های یک طرفه شان هرگز احساس حماقت نمیکنندچون خوب بودن برای آنها عادت شده</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند...</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند که نبینند نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند...</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">هزران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید...</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنیدچون گوشه قلب خدا زخمی میشود..</span></font> text/html 2015-09-06T18:11:27+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین امام على(ع) http://meshkat2010.mihanblog.com/post/292 <font size="5"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">امام على علیه السلام : با صدقه و صله رحم گناهان خود را پاك كنید و خود را محبوب پروردگارتان گردانید.</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">كَفِّروا ذُنوبَكُم وَتَحَبَّبوا اِلى رَبِّكُم بِالصَّدَقَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ؛</span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم&nbsp; ج4، ص635</span></font> text/html 2015-09-06T18:10:49+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین آیت الله بهجت http://meshkat2010.mihanblog.com/post/291 <font size="4"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">در محضرحضرت آیت الله بهجت:</span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">از خدا بخواه کارهای بزرگ به دست شما انجام شود. مقصد عالی باشد؛ اگر نشد، هر چه به آن نزدیکتر.</span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">(در احادیث اهل بیت مکرر بر بلند همتی در کارها، تاکید شده است، امام علی(ع) میفرمایند: هر گاه در طلب چیزی بر می آیی، بلند همت باش. و نیز میفرمایند: بهترین همت ها، بلندترین آنهاست. میزان الحکمه</span></font> text/html 2015-09-06T18:10:10+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین دنیا یک روزنامه است http://meshkat2010.mihanblog.com/post/290 <font size="5"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">دنیا یک روزنامه است با تیتری بهاری</span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">***********************</span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">که یک شب تو ایستگاه اونو جا می ذاری</span></font> text/html 2015-09-06T18:09:39+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین دعواکن، ولی با کاغذت http://meshkat2010.mihanblog.com/post/289 <font size="4"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">دعواکن، ولی با کاغذت </span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;اگر از کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد </span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;هرچه خواستی به او بگویی، روی کاغذ بنویس </span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;خواستی هم داد بکشی؛ تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را. </span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;آرام که شدی، برگرد و کاغذت را نگاه کن، </span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;آنوقت خودت قضاوت کن. </span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;حالا میتوانی تمام خشم نوشته هایت را با پاک کن عزیزت پاک کنی. </span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;دلی هم نشکانده ای، وجدانت را نیازرده ای... </span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;خرجش همان مداد و پاک کن بود، نه بغض و پشیمانی. </span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;گاهی میتوان از کوره خشم پخته تر بیرون آمد.. </span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"></font> text/html 2015-09-06T18:08:17+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین بعضی ها آرامش مطلقند http://meshkat2010.mihanblog.com/post/288 <font size="4"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">بعضی ها </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;شبیه عطر بهار نارنج هستند؛ </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;آنقدر عمیقند که عطر بودنشان را </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;می توانی تا اخرین ثانیه عمرت در وجودت ذخیره کنی… </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;بعضی ها آرامش مطلقند </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;لبخندشان… </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;تلالو برق چشمانشان… </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;و اصل ِ کار تپش قلبشان ؛ </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;انگار که یک دنیا آرامش را به وجودت تزریق میکند </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;وآنقدر عزیزند؛ </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;آنقدر بزرگند ؛ </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;که میترسی نباشند و تو بمانی و یک دنیا حسرت… </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;اصلا خداوند در خلقت بعضی ها سنگ تمام گذاشته </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;سایه شان کم نشود از روزگارمان..</span></font> text/html 2015-09-06T18:07:19+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین فقط خودت مسئول زندگی ات هستی http://meshkat2010.mihanblog.com/post/287 <font size="5"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">هر چه در زندگی بیشتر شاد باشی؛ </span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">&nbsp;درهای موفقیت بیشتری به رویت باز می شود. </span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">&nbsp;و موهبت های بیشتری نصیبت می شود... </span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">&nbsp;</span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">&nbsp;فقط خودت مسئول زندگی ات هستی. </span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">&nbsp;وقتی فرکانس ذهن خود را بر شادی و امید تنظیم کنی؛ </span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">&nbsp;نیرومندترین انرژی کائنات هم قادر نیست آن را از تو پس بگیرد... </span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"></font> text/html 2015-09-06T18:06:35+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین محبت همه چیز را شکست میدهد http://meshkat2010.mihanblog.com/post/286 <font style="font-family: Mihan-Iransans;" size="4">دوستی میان ساکنین زمین زیباست... محبت را بیاموزیم<br><br>&nbsp;محبت همه چیز را شکست میدهد<br><br>&nbsp;اما خود هیچوقت شکست نمیخورد</font> text/html 2015-09-06T18:05:51+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین نیایشی زیبا از آقا امام سجاد (ع) http://meshkat2010.mihanblog.com/post/285 <font size="3"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">خیلی قشنگه</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">نیایشی زیبا از آقا امام سجاد (ع)</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">الهی</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">دردهایی هست كه نمی توان گفت</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">و گفتنی هایی هست كه هیچ قلبی محرم آن نیست</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">الهی</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">اشك هایی هست كه با هیچ دوستی نمی توان ریخت</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">و زخم هایی هست كه هیچ مرحمی آنرا التیام نمی بخشد</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">و تنهایی هایی هست كه هیچ جمعی آنرا پر نمی كند</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">الهی</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">پرسش هایی هست كه جز تو كسی قادر به پاسخ دادنش نیست</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">دردهایی هست كه جز تو كسی آنرا نمی گشاید</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">قصد هایی هست كه جز به توفیق تو میسر نمی شود</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">الهی </span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">تلاش هایی هست كه جز به مدد تو ثمر نمی بخشد</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">تغییراتی هست كه جز به تقدیر تو ممكن نیست</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">و دعاهایی هست كه جز به آمین تو اجابت نمی شود</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">الهی</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">قدم های گمشده ای دارم كه تنها هدایتگرش تویی</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">و به آزمون هایی دچارم كه اگر دستم نگیری و مرا به آنها محك بزنی، شرمنده خواهم شد.</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">الهی</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">با این همه باكی نیست</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">زیرا من همچو تویی دارم</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">تویی كه همانندی نداری</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">رحمتت را هیچ مرزی نیست</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">ای تو خالق دعا و مالك " آمین"...</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">☀صحیفه سجادیه</span></font> text/html 2015-09-06T18:05:04+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین فرصت سلام تنگ است! http://meshkat2010.mihanblog.com/post/284 <font size="5"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">دوست خوبم! فرصت سلام تنگ است! که ناگزیر و خیلی زودتر از آنچه در خیالت است باید خداحافظی را نجوا کنی. </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;فرصت برای با هم بودن، ممکن است بقدر پلک بر هم زدنی دیر شده باشد. </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;اما همین لحظه را اگر غنیمت نشماری، افسوس و دریغ ابدی را باید به دوش بکشی! </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;تنها راه رسیدن به دهکده شادی‌ها، گذر از پل دوستی‌هاست. اگر پای ورق دوستی‌ها ، مُهر صداقت نخورده باشد، مشروط و رفوزه شدن در امتحانات زندگی حتمی است. </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;صداقت، ضامن بقای دوستی‌های پاک و معصومانه است. </span><br style="font-family: Mihan-Koodak;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;برای ماندن در یاد و خاطر و دل دیگران، باید یکدلی و دوست داشتن رو با عشق پیوند زد که راز جاودانگی عشق در همین است و بس..</span></font> text/html 2015-09-06T18:03:04+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین بدن آدمی شش حالت دارد : http://meshkat2010.mihanblog.com/post/283 <font size="4"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">امیرالمومنین علی (ع):</span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">بدن آدمی شش حالت دارد :</span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">سلامت، مرض ، مرگ، حیات، خواب و بیداری...</span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">جان انسانی نیز دارای این شش حالت است:<br>&nbsp;حیات جان علم <br>و مرگش جهل است<br>&nbsp;مرض شک و تردید<br>&nbsp;و سلامتش یقین است<br>&nbsp;خوابش غفلت<br>&nbsp;و بیداریش حفظ و مراقبت است. <br style="font-family: Mihan-Iransans;"></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">زنهار که فقر و تهیدستی از جمله ی بلا هاست<br>&nbsp;و سخت تر از تهیدستی بیماری بدن است <br>و سخت تر از بیماری بدن بیماری دل است.<br>&nbsp;زنهار که فراوانی مال از نعمت هاست <br>و برتر از آن سلامتی بدن<br>&nbsp;و برتر از آن پرهیزگاری دل است.</span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">یعنی پاکی از انواع آلودگیها و گناهان...</span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"></span></font> text/html 2015-09-06T18:02:39+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین به کیمیاگر گفت http://meshkat2010.mihanblog.com/post/282 <font size="5"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">به کیمیاگر گفت: </span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">- قلب من از رنج کشیدن می ترسد.</span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">- به او بگو که ترس از رنج از خود رنج بدتر است.</span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;">&nbsp;و بگو که هیچ قلبی وقتی به دنبال رویاهایش بوده است, هرگز رنج نکشیده, چون هر لحظه این جستجو, لحظه ملاقات با خدا و ابدیت است. </span><br style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"></span><span style="font-family: Mihan-Nassim;">هر لحظه جستجو, لحظه ملاقات است. <br>&nbsp;برای سالک درد هست ولی رنج نیست..</span></font> text/html 2015-09-06T18:01:25+01:00 meshkat2010.mihanblog.com حسین دوستی داشتم که... http://meshkat2010.mihanblog.com/post/280 <font size="4"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">دوستی داشتم که چای را آن قدر کم رنگ می‌‌نوشید که به سختی می‌‌توانستیم بفهمیم که آب جوش نیست!</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">چربی‌ و نمک هم اصلا نمی‌‌خورد! ورزش می‌‌کرد و وقتی از ا‌و علت این کار‌هایش را می‌‌پرسیدیم، می‌‌گفت که این‌ها برای سلامتی‌ بد است و سکته می‌‌آورد.</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">ا‌و در چهل و پنج سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت! .</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">چندی پیش یک زندانی در امریکا از زندان گریخت.</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">به ایستگاه راه آهن می رود و سوار یک واگن باری می شود.</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">در واگن به صورت خودکار بسته می شود و قطار به راه می افتد.او متوجه می شود که سوار فریزر قطار شده است. روی تکه کاغذی می نویسد که این مجازات رفتار های بد من است, که باید منجمد شوم.</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">وقتی قطار به ایستگاه می رسد, مامورین با جسد او روبرو می شوند.در حالی که فریزر قطار خاموش بوده است.</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">.</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">منتظر هرچه باشیم،همان برایمان پیش می‌‌آید. منتظر شادی باشیم،شادی پیش می‌‌آید.</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">منتظر غم باشیم،غم پیش می‌‌آید.</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">هرگز پول را برای بیماری و مشکلات پس انداز نکنیم. چون رخ می‌‌دهد.</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">پول را برای عروسی ،برای خرید خانه،اتومبیل، مسافرت و نظایر آن پس انداز کنیم.</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">وقتی می‌‌گوئیم این پول برای خرید اتومبیل است، دیگر به تصادف فکر نکن...</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">ژاپنی‌ها ضرب‌المثل جالبی دارند و می‌گویند: </span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">اگر فریاد بزنی به صدایت گوش می‌دهند !</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">و اگر آرام بگویی به حرفت گوش می‌دهند !</span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را ! </span><br style="font-family: Mihan-IransansLight;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">این "باران" است که باعث رشد گل ها می شود نه "رعد و برق" !</span></font>