یا علی مدد
ﺍﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﻤﺎﻥ ﺑرداشته ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﻭﺍﺭﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ...

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻮﺍﻟﻤﺎﻥ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻓﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺗﺮ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ؟؟؟


نگارش در تاریخ پنجشنبه بیستم آذرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()
مردی بود قرآن میخواند واز معنی قرآن هیچی نمیفهمید .

پس پسرکوچکش از پدرش پرسید چه فایده ای دارد قرآن میخوانی بدون اینکه معنی آن رابفهمی؟


پدر گفت پسرم سبدی بگیر واز آب دریا پرکن وبرایم بیاور .
پسر به پدرش گفت که غیر ممکن است که آب درسبد باقی بماند.


پدر گفت امتحان کن پسرم.پسر سبدی که درآن زغال میگذاشتند گرفت ورفت بطرف دریا وامتحان کردسبدرازیرآب زد وبسرعت بطرف پدرش دوید ولی همه آبها از سبد ریخت وهیچ آبی در سبد باقی نماند.پس به پدرش گفت که هیچ فایده ای ندارد .پدرش گفت دوباره امتحان کن پسرم .سپس دوباره امتحان کرد ولی موفق نشد که آب رابرای پدر بیاورد .برای بار سوم وچهارم هم امتحان کرد تا اینکه خسته شد وبه پدرش گفت که غیر ممکن است...
سپس پدر به پسرش گفت سبد قبلا چطور بود؟


اینجا بود که پسرک متوجه شد به پدرش گفت بله پدر قبلا سبد از باقیمانده های زغال کثیف وسیاه بود ولی الان سبد پاک وتمیز شده است


.سپس پدر به پسرش گفت این حداقل کاری است که قرآن برای قلبت انجام میدهد


پس دنیا و کارهای آن قلبت را از کثافتها پرمیکند.


خواندن قرآن همچون دریا سینه ات راپاک میکند

حتی اگر معنی آنرا ندآنی!


نگارش در تاریخ پنجشنبه بیستم آذرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()
 امام صادق علیه السلام:

شامگاه پنج شنبه و شب جمعه، فرشتگانی با قلم هایی از طلا و لوح هایی از نقره، از آسمان به سوی زمین می آیند

و تا غروب روز جمعه ثواب هیچ عملی را نمی نویسند به جز صلوات بر محمد و آل محمد


منبع:
(من لایحضره الفقیه /ج۱/ص۴۲۴)


نگارش در تاریخ پنجشنبه بیستم آذرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()
به ابوسعیدابوالخیر گفتند:


فلانی شاهکارمیکند!چراکه قادراست پروازکند!گفت:این که مهم نیست مگس هم میپرد!


گفتند:فلانی راچه میگویی؟ که روی آب راه میرود؟


گفت:اهمیتی ندارد !تکه ای چوب نیزهمین کار رامی کند!
گفتند:پس ازنظرتوشاهکار چیست؟


گفت:این که درمیان مردم زندگی کنی

ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی


دروغ نگویی


کلک نزنی


وسواستفاده نکنی


این شاهکار زندگیست....


نگارش در تاریخ پنجشنبه بیستم آذرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()
  کلیپ بسیار زیبای :

کربلا اللهم الزقنا....
حجم :8مگابایت

دانلود


نگارش در تاریخ پنجشنبه بیستم آذرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()
تلاوت بسیار زیبای سوره فجر از استاد عبدالباسط

حجم 2 مگابایت

دانلود


نگارش در تاریخ شنبه هشتم آذرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()


عکس تکان دهنده ای که توسط هنرمندی عراقی گرفته شده است.
این دختر بچه هرگز مادرش را ندیده است
او تصویر یک مادر را روی زمین کشیده و با آن به خواب رفته است

قدر چیزی را که دارید بدانید چون تا وقتی که چیزی را از دست ندهید قدرش را نمیدانید
و آن زمان خیلی دیر است.نگارش در تاریخ جمعه هفتم آذرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()
پندی زیبا

اول اینکه  :  تانفهمی گناهت را آمرزیده اند،به عیب دیگران نپرداز
دوم اینکه  :  تاندانی گنج های خدا تمام شده،غم روزی مخور
سوم اینکه  :  تا نبینی که ملک و پادشاهی من از دست رفته،به دیگری امید نبند
  چهارم اینکه : تا مرده ی شیطان را نبینی از مکرش ایمن مباشنگارش در تاریخ پنجشنبه بیست و دوم آبانماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()


امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند

هر کس نماز صبح را بر پا دارد و پس از نماز در جایش
بنشیند و سوره توحید را 11 مرتبه قبل از طلوع

خورشید قرائت کند آن روز مرتکب گناه نمی شود هر چند شیطان به سوی او طمع کند.

ثواب الاعمال، ص341


نگارش در تاریخ پنجشنبه یکم آبانماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()
ﮐﺎﺵ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﯾﺪﺍﺭ، ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻓﻘﻂ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ!

ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻧﺪﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ، ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺸﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.


.

.

.

.

.

.

.


هیچﻮﻗﺖ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻭﺩ، ﻣﮕﺮ آن  که ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﺗﺮ ﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ 


نگارش در تاریخ چهارشنبه سی ام مهرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()

سفارش پیامبر(ص)به حضرت فاطمه(س) هنگام خوابیدن:مخواب مگر اینکه چهار عمل را بجا بیاوری
1)قرآن را ختم کن
2)پیامبران را شفیعان خود قرار دهی
3)مومنین را از خود خشنود سازی
4)حج و عمره بجا آوری

فاطمه(س)فرمود:یا رسول الله(ص)من توانایی انجام این اعمال را در این وقت کوتاه ندارم.
پیامبر(ص)تبسمی کرد و فرمود:
1)سه مرتبه خواندن سوره توحید(قل هو الله احد....)برابر با ختم قرآن است.

2)صلوات بر من و پیامبران پیش از من سبب شفاعت خواهد شد(الهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع الانبیاء و المرسلین)(یک مرتبه)

3)استغفار برای مومنین سبب خشنودی آنها از تو خواهد شد(الهم اغفر للمومنین و المومنات)(یک مرتبه)

4)ذکر(سبحان الله و الحمدلله و لا اله الاالله  والله اکبر)(یک مرتبه)ثواب حج و عمره را دارد.
منتهی الآمال ج1 ص229 انتشارات هجرت

یک دقیقه هم طول نمی کشد

اینم یه هدیه بود

لطفا دیگران را از ثواب این اعمال محروم نفرمایید
نشر دهید
نگارش در تاریخ چهارشنبه سی ام مهرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()

حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام :

در عجبم از مردمی که:

به دنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر میشوند،

و غافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیکتر میشوند.
نگارش در تاریخ چهارشنبه سی ام مهرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()

الهی
دردهایی هست كه نمی توان گفت
و گفتنی هایی هست كه هیچ قلبی محرم آن نیست

الهی
اشك هایی هست كه با هیچ دوستی نمی توان ریخت
و زخم هایی هست كه هیچ مرحمی آنرا التیام نمی بخشد
و تنهایی هایی هست كه هیچ جمعی آنرا پر نمی كند

الهی
پرسش هایی هست كه جز تو كسی قادر به پاسخ دادنش نیست
دردهایی هست كه جز تو كسی آنرا نمی گشاید
قصد هایی هست كه جز به توفیق تو میسر نمی شود

الهی
تلاش هایی هست كه جز به مدد تو ثمر نمی بخشد
تغییراتی هست كه جز به تقدیر تو ممكن نیست
و دعاهایی هست كه جز به آمین تو اجابت نمی شود

الهی
قدم های گمشده ای دارم كه تنها هدایتگرش تویی
و به آزمون هایی دچارم كه اگر دستم نگیری و مرا به آنها محك بزنی، شرمنده خواهم شد.

الهی
با این همه باكی نیست
زیرا من همچو تویی دارم
تویی كه همانندی نداری
رحمتت را هیچ مرزی نیست


نگارش در تاریخ چهارشنبه سی ام مهرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()
ملامحمدباقرمجلسی فرمودند:

مشغول مطالعه بودم به این  دعا رسیدم و آن را خواندم:<بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله من اول الدنیا الی فنائها. و من الاخرة الی بقائها. الحمدلله علی كل نعمة. واستغفرالله من كل ذنب واتوب الیه و هو ارحم الراحمین>

بعد از یك هفته مجدد خواستم آن را بخوانم كه در حالت مكاشفه ندایی شنیدم از ملائك كه ما هنوز از نوشتن ثواب قرائت قبلی فارغ نشده ایم.
(تبریک به دوستان برای اینهمه ثواب )

منبع:
1- نهج الفصاحه ص 322
2- قصص العلماء ص 802نگارش در تاریخ شنبه بیست و ششم مهرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()
دعا در حق دیگران و مقدم داشتن خواست و نیاز دیگران بر خود کار بسیار پسندیده ایست
در نزد خداوند متعال و باید گفت که این روش دعا کردن بسیار به نفع دعا کننده است.
 چون با این شیوه دعای خودش در حق خودش ، به خاطر همین مقدم داشتن دیگران در دعا، خداوند بلا را از او دور می‌کند و رزق و روزی‌اش را زیاد و دو برابر درخواستش برای دیگران را به خود او هم مرحمت می‌فرماید.

حضرت زهرای مرضیه سلام الله علی‌ها است آن بزرگوار با آن مهربانی وصف ناپذیر به قدری دیگران را دعا می‌کرد که گویی برای خودش اصلا دعا نمی‌کرد و وقتی از او سؤال می‌شد: چرا فقط دیگران را دعا می‌کنید؟ چرا خودتان را دعا نمی‌کنید؟ می‌فرمود: الجار ثم الدار!

بدون شک یکی از مهم‌ترین بخش‌های نماز شب همان دعای برای غیر و طلب مغفرت برای 40 مؤمن است.
 که مؤمن با این نوع عبادت نه تنها کمتر در چاله‌ی حسادت و کینه و سوء ظن و... اسیر می‌شود بلکه مهربانی و کرامت با روح او قرین می‌شود.

امام باقر(علیه السلام): سریع‌ترین دعا برای اجابت دعا برای برادر دینی است که هم دعا در غیاب او باشد و هم اول برای او دعا کند. در این صورت فرشته‌ای که بر او گمارده شده  به این دعا آمین گوید و به دعا کننده گوید برای تو باد دوبرابرش.


بیایید برای هم دعا کنیم خودخواهی را به کناری نهیم و با مقدم داشتن یاد دیگران در دعایمان ارزش دعای خود را بالا ببریم و به درجه استجابت برسانیم.

در بین خلائق پاک‌ترین و خوبترین و محبوب‌ترینشان را زودتر و بیشتر دعا کنیم و بگوییم : اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه...

قال الامام الصادق علیه السّلام:

دعاءُ المومن للمومن یدفع عنه البلا و یُدِرُّ علیه الرزق.

امام صادق(ع) : دعای مومن در حق مؤمن بلا را از او دور می‌کند و روزیش را زیاد می‌گرداند.


نگارش در تاریخ دوشنبه بیست و یکم مهرماه سال 1393 توسط حسین | نظرات ()
(تعداد کل صفحات:12)      ...   2   3   4   5   6   7   8   ...  

درباره وبلاگ

الهم عجل لولیک الفرج
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نظر سنجی
صلوات برای ظهور امام زمان؟

نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic